dr. Carina J. Wiekens

Psycholoog

Onderwijsontwikkelaar & (Gast)docent


Als onderwijsontwikkelaar en docent richt ik mij op de volgende thema's:


- Gedragsbeïnvloeding
- Intieme Relaties
- Zelfregulatie /zelfmanagement
- Energie & Gedrag
- Organisatiepsychologie
- Ontwikkelingspsychologie, Levenslooppsychologie, Healthy Ageing
- Cognitieve psychologie
Tevens ben ik betrokken bij het ontwikkelen en uitvoeren van Honours onderwijs. 

Hieronder enkele voorbeelden van (gast)colleges die ik heb gegeven:

Gedragsbeïnvloeding

Naar aanleiding van het verschijnen van het boek "beïnvloeden en veranderen van gedrag" geef ik colleges bij verschillende opleidingen over dit onderwerp. Hieronder een algemene presentatie waarin de hoofdonderwerpen in het boek kort worden aangestipt.

Klik hier voor de presentatie. 

Intieme Relaties

De cursus Intieme Relaties bestaat uit 7 werkcolleges van 2u en 6 hoorcolleges. Tijdens de cursus leren studenten Engelstalige wetenschappelijke artikelen lezen en doen ze kennis op van dit vakgebied.


Klik hier voor een van de hoorcolleges.

Leiderschap

Leiders zijn, als het goed is, uitstekende beïnvloeders. Wat maakt iemand een goede leider? En hoe zat het met het onderscheid tussen managers en leiders? Tijdens deze basiscursus organisatiepsychologie verzorg ik een college over dit onderwerp.

Klik hier voor de presentatie.