dr. Carina J. Wiekens

Psycholoog

Welkom op deze website!


"Hoe verander je gedrag?"

Deze vraag staat in mijn werkzaamheden centraal. Op deze website vindt u informatie over de werkzaamheden die ik uitvoer als onderzoeker, onderwijsontwikkelaar /docent en schrijver.


Energie & Gedrag

Hoe kunnen we mensen motiveren om duurzamer te gaan leven? Hoe ontstaan lokale energie initiatieven? Vergroten Energie Monitoringsystemen het bewustzijn van het energieverbruik? Wanneer accepteren mensen biovergisters of windmolens?

Deze vragen proberen we in de onderzoeksgroep Energie & Gedrag te beantwoorden. Deze onderzoeksgroep is onderdeel van het lectoraat Energie & Netwerken bij de Hanzehogeschool Groningen. Klik hier voor meer informatie.
Onderzoeker

Beïnvloeden van Gedrag

Vrijwel in alle professies hebben we met mensen en relaties tussen mensen te maken. Kennis van gedragsverandering kan helpen de effectiviteit van bijvoorbeeld leraren, managers, zorgprofessionals, adviseurs, trainers, et cetera, te vergroten. Bij verschillende opleidingen verzorg ik cursussen op zowel bachelor als masterniveau over gedragsbeïnvloeding.
                           
Onderwijsontwikkelaar /docent

Healthy Ageing

"Met een schrijversteam bestaande uit experts uit verschillende subdisciplines binnen de sociale wetenschappen (toegepaste psychologie, toegepaste gerontologie, rehabilitatie, sportwetenschappen, etc.), schrijven we een boek over Healthy Ageing

De redactie bestaat uit dr. Jan Jukema (associate lector Innoveren in de Ouderenzorg en opleidingsmanager Toegepaste Gerontologie bij Windesheim) en dr. Carina Wiekens. Het boek zal uitgegeven worden door Coutinho."
Schrijver

Boek "Beïnvloeden en Veranderen van Gedrag"

Dagelijks probeer je invloed uit te oefenen op het gedrag van anderen. Ook je eigen gedrag probeer je in overeenstemming te brengen met wat er van je wordt verwacht, of met wat je zelf graag wilt. Continu probeer je, bewust en onbewust, het gedrag van zowel anderen als jezelf te beïnvloeden en veranderen. Hoe kun je ervoor zorgen dat je beïnvloedingspogingen (vaker) tot succesvolle gedragsveranderingen leiden?
Voor meer informatie, klik hier.

H8. Voelen en denken: de relatie tussen hart en rede

Hoe beïnvloeden gevoelens gedachten en gedachten gevoelens? Voor onderstaand boek heb ik een hoofdstuk geschreven over de relatie tussen gevoelens (affect) en gedachten (cognitie). Het boek is geschreven door Nederlandse psychologen die vanuit hun expertise een hoofdstuk hebben geschreven over emoties in het dagelijks leven.


Self-Awareness

"Self-awareness" betreft een dissertatie bestaande uit 5 empirische artikelen en een overzichtsartikel. In de hoofdstukken komt aan bod wat zelfbewustzijn is, hoe het tot stand komt, hoe het leidt tot zelfregulatie en hoe je het kunt beïnvloeden. 

De inhoudsopgave is als volgt:
H1: Consciousness of Self: a combination of the "hard problem" and "an aggregate of loosely related subtopics"
H2: Self-awareness and salience of social versus individualistic behavioral standards (published in 2010 in Social Psychology, Vol 41).
H3: The mirror and I: When private opinions are in conflict with public norms (published in 2008 in the Journal of Experimental Social Psychology, Vol 44).
H4: What happens when you imagine being evaluated? Adopting a first- or third-person perspective.
H5: Being watched by the opposite sex: Antecedents and consequences of adopting different perspectives
H6: I versus we: Effects of self-construal level on divergent thinking (published in 2008 in Social Cognition, Vol. 26).